Minerallerin Kristal Sistemleri

Doğada 7 kristal sistemi vardır… Kristallerimiz bu kristal sistemlerinden birine aittir.

Kristal Sistemleri

1 Kübik Kübik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirine dik ve eksenler eşit uzunluktadır.
2 Hekzagonal Hekzagonal kristal sisteminde a kristal eksenleri eşit uzunlukta olup birbirleriyle 120 derece açı yaparlar, c ekseni farklı uzunlukta olup a eksenlerine diktir.
3 Ortorombik Ortorombik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirine dik fakat kristal eksenleri farklı uzunluktadır.
4 Rombohedrik Rombohedrik kristal sisteminde kristal eksenleri eşit uzunluktadır.
5 Tetragonal Tetragonal kristal sisteminde a ve a kristal ekseni birbirine dik ve eşit uzunluktadır, c kristal ekseni farklı uzunlukta olup a ve a eksenine diktir
6 Monoklinik Monoklinik kristal sisteminde 3 eksenden ikisi birbirini dik açılar ile keserler, üçüncü eksen diğer ikisini 90 dereceden farklı keser, eksenler birbirinden farklı uzunluktadır
7 Triklinik Triklinik kristal sisteminde 3 kristal ekseni birbirini 90 dereceden farklı keserler. Eksenler farklı uzunluktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × three =